TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
UBND PHƯỜNG TÂN QUY ĐÔNG
THÀNH PHỐ SA ĐÉC

 
Thứ hai, 01/06/2020
Hội đồng nhân dân phường Tân Quy Đông giám sát Ủy ban nhân dân phường về công tác quản lý nhân khẩu tạm vắng, tạm trú trên địa bàn phường Tân Quy Đông năm 2019
Hội đồng nhân dân phường Tân Quy Đông giám sát Ủy ban nhân dân phường về công tác quản lý...

Chiều ngày 24/04/2020, Thường trực HĐND phường Tân Quy Đông đã có buổi giám sát Ủy ban nhân dân phường về công tác quản lý nhân khẩu tạm vắng, tạm trú trên địa bàn phường Tân Quy Đông năm 2019. Ông Trần Văn Lành – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy/Chủ tịch HĐND phường chủ trì buổi giám sát. Tham dự còn có đại diện lãnh đạo UBND, MTTQ, các ban HĐND và đại biểu HĐND phường cùng tham gia đoàn.Xem thêm

Hội đồng nhân dân phường Tân Quy Đông: tổ chức kỳ họp bất thường miễn nhiệm và bầu bổ sung một số chức danh
Hội đồng nhân dân phường Tân Quy Đông: tổ chức kỳ họp bất thường miễn nhiệm và bầu bổ sung...

Chiều ngày 20/3/2020, HĐND phường Tân Quy Đông khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 đã tổ chức kỳ họp bất thường để thảo luận, xem xét và cho ý kiến các tờ trình của HĐND về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung chức danh Chủ tịch UBND phường. Ông Trần Văn Lành – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy/ Chủ tịch HĐND phường chủ trì kỳ họp.Xem thêm

Hội đồng nhân dân phường Tân Quy Đông tổ chức kỳ họp lần thứ 9, khóa XI
nhiệm kỳ 2016 - 2021
Hội đồng nhân dân phường Tân Quy Đông tổ chức kỳ họp lần thứ 9, khóa XInhiệm kỳ 2016 -...

Sáng ngày 24/12/2019, Hội đồng nhân dân phường Tân Quy Đông khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 tổ chức kỳ họp lần thứ 09, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội địa phương năm 2019 và kế hoạch kinh tế xã hội năm 2020. Tham dự kỳ họp có Lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, MTTQ, 02 ban HĐND, cùng 23/25 đại biểu phường và đại diện cử tri trên địa bàn phường cùng tham dự.Xem thêm