TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
PHƯỜNG TÂN QUY ĐÔNG
THÀNH PHỐ SA ĐÉC

 
Thứ tư, 28/10/2020
Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố và phường Tân Quy Đông tiếp xúc cử tri sau kỳ họp lần thứ 10, khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Đại biểu hội đồng nhân dân thành phố và phường tân quy đông tiếp xúc cử tri sau kỳ họp lần thứ 10, khóa xi, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Chiều ngày 07/8/2020, ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam phường phối hợp với hđnd phường tổ chức buổi tiếp xúc với hơn 55 cử tri trên địa bàn phường với đại biểu hđnd thành phố sa đéc và phường tân quy đông sau kỳ họp lần thứ 10 khóa xi, nhiệm kỳ 2016-2021. đến dự có đại biểu hđnd thành phố sa đéc đơn vị phường tân quy đông cùng với lãnh đạo đảng ủy, hđnd, ubnd, ubmmtq, đại biểu hđnd phường tham dự.Xem thêm

Hội đồng nhân dân phường Tân Quy Đông tổ chức kỳ họp lần thứ 10,  khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Hội đồng nhân dân phường tân quy đông tổ chức kỳ họp lần thứ 10, khóa xi, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Sáng ngày 29/7/2020, hội đồng nhân dân phường tân quy đông khóa xi, nhiệm kỳ 2016-2021 tổ chức kỳ họp lần thứ 10. tham dự kỳ họp có lãnh đạo đảng ủy, hđnd, ubnd, mttq, 02 ban hđnd, cùng 25/25 đại biểu phường và đại diện cử tri trên địa bàn phường cùng tham dự.Xem thêm

Đại biểu HĐND thành phố và phường tiếp xúc cử tri trước kỳ họp lần thứ 10, khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
Đại biểu hđnd thành phố và phường tiếp xúc cử tri trước kỳ họp lần thứ 10, khóa xi, nhiệm kỳ 2016-2021

Trong 02 ngày 24-25/06/2020, đại biểu hđnd thành phố sa đéc và phường tân quy đông đã có buổi tiếp xúc với hơn 115 cử tri tại 02 khóm tân huề và tân hiệp, phường tân quy đông. đến dự có đại biểu hđnd thành phố đơn vị phường tân quy đông. lãnh đạo đảng ủy, hđnd, ubnd, ubmttqvn, đại biểu hđnd phường cùng tham dự.Xem thêm

Thường trực HĐND phường Tân Quy Đông giám sát Ủy ban nhân dân phường về công tác quản lý thu – chi ngân sách nhà nước phường năm 2019 và Quý 1 năm 2020
Thường trực hđnd phường tân quy đông giám sát ủy ban nhân dân phường về công tác quản lý thu – chi ngân sách nhà nước phường năm 2019 và quý 1 năm 2020

Chiều ngày 12/6/2020, thường trực hđnd phường tân quy đông đã có buổi giám sát ủy ban nhân dân phường về công tác quản lý thu – chi ngân sách nhà nước phường tân quy đông năm 2019 và quý 1 năm 2020. ông trần văn lành – phó bí thư thường trực đảng ủy/chủ tịch hđnd phường chủ trì buổi giám sát. tham dự có các đại diện lãnh đạo ubnd, mttq và các ban hđnd phường.Xem thêm

Hội đồng nhân dân phường Tân Quy Đông giám sát Ủy ban nhân dân phường về công tác quản lý nhân khẩu tạm vắng, tạm trú trên địa bàn phường Tân Quy Đông năm 2019
Hội đồng nhân dân phường tân quy đông giám sát ủy ban nhân dân phường về công tác quản lý nhân khẩu tạm vắng, tạm trú trên địa bàn phường tân quy đông năm 2019

Chiều ngày 24/04/2020, thường trực hđnd phường tân quy đông đã có buổi giám sát ủy ban nhân dân phường về công tác quản lý nhân khẩu tạm vắng, tạm trú trên địa bàn phường tân quy đông năm 2019. ông trần văn lành – phó bí thư thường trực đảng ủy/chủ tịch hđnd phường chủ trì buổi giám sát. tham dự còn có đại diện lãnh đạo ubnd, mttq, các ban hđnd và đại biểu hđnd phường cùng tham gia đoàn.Xem thêm

Hội đồng nhân dân phường Tân Quy Đông: tổ chức kỳ họp bất thường miễn nhiệm và bầu bổ sung một số chức danh
Hội đồng nhân dân phường tân quy đông: tổ chức kỳ họp bất thường miễn nhiệm và bầu bổ sung một số chức danh

Chiều ngày 20/3/2020, hđnd phường tân quy đông khóa xi, nhiệm kỳ 2016-2021 đã tổ chức kỳ họp bất thường để thảo luận, xem xét và cho ý kiến các tờ trình của hđnd về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung chức danh chủ tịch ubnd phường. ông trần văn lành – phó bí thư thường trực đảng ủy/ chủ tịch hđnd phường chủ trì kỳ họp.Xem thêm

Hội đồng nhân dân phường Tân Quy Đông tổ chức kỳ họp lần thứ 9, khóa XI
nhiệm kỳ 2016 - 2021
Hội đồng nhân dân phường tân quy đông tổ chức kỳ họp lần thứ 9, khóa xinhiệm kỳ 2016 - 2021

Sáng ngày 24/12/2019, hội đồng nhân dân phường tân quy đông khóa xi, nhiệm kỳ 2016-2021 tổ chức kỳ họp lần thứ 09, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội địa phương năm 2019 và kế hoạch kinh tế xã hội năm 2020. tham dự kỳ họp có lãnh đạo đảng ủy, hđnd, ubnd, mttq, 02 ban hđnd, cùng 23/25 đại biểu phường và đại diện cử tri trên địa bàn phường cùng tham dự.Xem thêm