TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
UBND PHƯỜNG TÂN QUY ĐÔNG
THÀNH PHỐ SA ĐÉC

 
Thứ hai, 01/06/2020
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Tân Quy Đông phát 110 phần quà cho hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Tân Quy Đông phát 110 phần quà cho hộ nghèo, cận nghèo trên...

Chiều ngày 21/4/2020 MTTQVN phường phối hợp với Đoàn thể chính trị xã hội phường tổ chức phát 110 phần quà cho hộ nghèo, cận nghèo và hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường.Xem thêm