TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
PHƯỜNG TÂN QUY ĐÔNG
THÀNH PHỐ SA ĐÉC

 
Thứ ba, 06/06/2023

01 DƯƠNG HỮU NGHĨA CHỦ TỊCH UBND PHƯỜNG
01 TỐNG PHONG SƠN  PHÓ CHỦ TỊCH UBND PHƯỜNG
02 PHẠM THỊ NGỌC THANH  PHÓ CHỦ TỊCH UBND PHƯỜNG

PHƯỜNG TÂN QUY ĐÔNG