TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
PHƯỜNG TÂN QUY ĐÔNG
THÀNH PHỐ SA ĐÉC

 
Chủ nhật, 18/04/2021


1. Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2020 " Xem chi tiết" 
2. Quyết định về việc công bố công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách Quý I năm 2020 của phường Tân Quy Đông " Xem chi tiết"
3. Quyết định về việc công bố công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách Quý II năm 2020 của phường Tân Quy Đông " Xem chi tiết"