TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
PHƯỜNG TÂN QUY ĐÔNG
THÀNH PHỐ SA ĐÉC

 
Thứ tư, 07/06/2023

 

STT Họ và Tên Chức danh
01  NGUYỄN BÁ TRUNG   CHỦ TỊCH HỘI CHIẾN BINH PHƯỜNG
02  LÊ TỐNG THANH PHƯƠNG  BÍ THƯ ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH PHƯỜNG
03  ĐẶNG NHƯ HẢO  PHÓ BÍ THƯ ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH PHƯỜNG
04  PHẠM THỊ DIỄM MI CHỦ TỊCH HỘI NÔNG DÂN PHƯỜNG
05 TRẦN KHÚC LAN THANH  PHÓ CHỦ TỊCH HỘI NÔNG DÂN PHƯỜNG
06 TRẦN THỊ THÁI PHA  CHỦ TỊCH HỘI LHPN PHƯỜNG
07  NGUYỄN THỊ TUYẾT HƯƠNG  CHỦ TỊCH HỘI NGƯỜI CAO TUỔI PHƯỜNG
08   NGUYỄN VĂN BÀN    PHÓ CHỦ TỊCH HỘI NGƯỜI CAO TUỔI PHƯỜNG
09  TRẦN THỊ BẠCH VÂN  CHỦ TỊCH HỘI KHUYẾN HỌC PHƯỜNG
 
PHƯỜNG TÂN QUY ĐÔNG