TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
PHƯỜNG TÂN QUY ĐÔNG
THÀNH PHỐ SA ĐÉC

 
Chủ nhật, 18/04/2021

 
STT Họ và Tên Chức danh
01  NGUYỄN ĐỨC THỌ   CHỦ TỊCH HỘI CHIẾN BINH PHƯỜNG
02  NGUYỄN BÌNH THIÊN QUỐC  BÍ THƯ ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH PHƯỜNG
03  LÊ TỐNG THANH PHƯƠNG  PHÓ BÍ THƯ ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH PHƯỜNG
04  TRẦN THỊ KIM THÚY  CHỦ TỊCH HỘI NÔNG DÂN PHƯỜNG
05  NGÔ MINH PHONG  PHÓ CHỦ TỊCH HỘI NÔNG DÂN PHƯỜNG
06  NGUYỄN NGỌC THÙY  CHỦ TỊCH HỘI LHPN PHƯỜNG
07  PHẠM THỊ DIỄM MI  PHÓ CHỦ TỊCH HỘI LHPN PHƯỜNG
08  NGUYỄN VĂN BÀN   PHÓ CHỦ TỊCH HỘI NGƯỜI CAO TUỔI PHƯỜNG
09  TRẦN THỊ BẠCH VÂN  CHỦ TỊCH HỘI KHUYẾN HỌC PHƯỜNG
10  NGUYỄN KHÁNH THÀNH  CHỦ TỊCH HỘI CHỮ THẬP ĐỎ PHƯỜNG
 
PHƯỜNG TÂN QUY ĐÔNG