TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
PHƯỜNG TÂN QUY ĐÔNG
THÀNH PHỐ SA ĐÉC

 
Thứ sáu, 09/06/2023

Trưởng ban biên tập: Tống Phong Sơn - Phó Chủ tịch UBND phường Tân Quy Đông
Đơn vị chủ quản: Ủy ban nhân dân phường Tân Quy Đông
Địa chỉ: 39, khóm Sa Nhiên, phường Tân Quy Đông, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp
Điện thoại: 02773.762.695