TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
PHƯỜNG TÂN QUY ĐÔNG
THÀNH PHỐ SA ĐÉC

 
Thứ ba, 06/06/2023

 
 
STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ
01  NGUYỄN ĐÀO DUY TÂM BÍ THƯ ĐẢNG ỦY 
02  TRẦN VĂN LÀNH PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC ĐẢNG ỦY
03 DƯƠNG HỮU NGHĨA PHÓ BÍ THƯ ĐẢNG ỦY

PHƯỜNG TÂN QUY ĐÔNG