TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
PHƯỜNG TÂN QUY ĐÔNG
THÀNH PHỐ SA ĐÉC

 
Chủ nhật, 18/04/2021

 
 
STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ
01  NGUYỄN THỊ MINH HIẾU BÍ THƯ ĐẢNG ỦY 
02 TRẦN VĂN LÀNH PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC ĐẢNG ỦY
03 TỐNG THỊ THANH THỦY PHÓ BÍ THƯ ĐẢNG ỦY

PHƯỜNG TÂN QUY ĐÔNG