TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
PHƯỜNG TÂN QUY ĐÔNG
THÀNH PHỐ SA ĐÉC

 
Thứ ba, 22/09/2020
Văn bản chỉ đạo điều hành
440/UBNDNgày ban hành 09/09/2020
V/v Về việc công khai kết thúc niêm yết danh sách người đủ điều kiện là người khuyết tật
439/UBNDNgày ban hành 09/09/2020
Báo cáo kết quả kiểm tra hồ sơ, bảo đồ, cột mốc địa giới hành chính của phường Tân Quy Đông
429/UBNDNgày ban hành 09/09/2020
Kết quả kiểm tra hồ sơ đăng ký, cấp Giấy CNQSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất bà Huỳnh Thị Kim Thoa
433/UBNDNgày ban hành 09/09/2020
V/v ra quyết định chi trả trợ cấp xã hội đối tượng bảo trợ xã hội là người khuyết tật bà Hồ Thanh Xuân
434/UBNDNgày ban hành 09/09/2020
V/v ra quyết định chi trả trợ cấp xã hội đối tượng bảo trợ xã hội là người khuyết tật ông Nguyễn Văn Pho
426/UBNDNgày ban hành 09/09/2020
V/v trả lời kiểm tra, xác minh sổ bộ hộ tịch ông Huỳnh Minh Mẫn
424/UBNDNgày ban hành 09/09/2020
V/v rà soát, lập Danh mục điều chuyển công trình, hạng mục điện được đầu tư bằng nguồn vốn nhà nước sang cơ quan Điện lực quản lý vận hành, khai thác, duy tu bảo dưỡng sửa chữa theo Quyết định số 41/2017/QĐ-TTg của Thủ tướng.
419/UBNDNgày ban hành 04/09/2020
V/v thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng
427/BC-UBNDNgày ban hành 08/09/2020
Báo cáo Tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính tại phường Tân Quy Đông quí III năm 2020
428/BC-UBNDNgày ban hành 08/09/2020
Báo cáo Tình hình khắc phục hạn chế trong công tác cải cách hành chính