TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
PHƯỜNG TÂN QUY ĐÔNG
THÀNH PHỐ SA ĐÉC

 
Thứ sáu, 10/07/2020
Văn bản chỉ đạo điều hành
322/TB-UBNDNgày ban hành 03/07/2020
Thông báo về việc đảm bảo an toàn điện trong mùa mưa bão
289/LĐTBXHNgày ban hành 29/06/2020
Tổ chức khám sàng lọc miễn phí cho trẻ em bệnh mắt - năm 2020
274/KH-UBNDNgày ban hành 17/06/2020
Kế hoạch Họp mặt biểu dương Gia đình tiêu biểu phường Tân Quy Đông năm 2020
273/BC-UBNDNgày ban hành 16/06/2020
Báo cáo Công tác ứng phó với Biến đổi Khí hậu – Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn phường Tân Quy Đông 6 tháng đầu năm 2020
220/KH-UBNDNgày ban hành 11/05/2020
Kế hoạch Phòng, chống bạo lực gia đình phường Tân Quy Đông năm 2020
219/KH-BCTNgày ban hành 11/05/2020
Kế hoạch Thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” Phường Tân Quy Đông năm 2020
257/KH-UBNDNgày ban hành 05/06/2020
Kế hoạch Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 05/6 năm 2020
44/QĐ-UBND-TLNgày ban hành 08/06/2020
Quyết định Về việc phân công nhiệm vụ cho các chức danh công chức,cán bộ không chuyên trách thuộc UBND phường Tân Quy Đông
43/QĐ-UBND-TLNgày ban hành 05/06/2020
Quyết định Về việc thành lập Ban Hậu cần – Kỹ thuật nhân dân cơ sở khu vực phòng thủ
39/QĐ-UBNDNgày ban hành 13/05/2020
Quyết định về việc kiện toàn Tổ hoà giải ở cơ sở trên địa bàn phường Tân Quy Đông