TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
PHƯỜNG TÂN QUY ĐÔNG
THÀNH PHỐ SA ĐÉC

 
Thứ ba, 06/06/2023
Văn bản chỉ đạo điều hành
Mã số/Ký hiệu: 14/TB-UBND

Về việc khám sàng lọc bệnh tim cho trẻ em năm 2023

Ngày ban hành: 14/04/2023 Xem chi tiết
Mã số/Ký hiệu: 15/TB-UBND

Về việc khám sàng lọc, phẫu thuật phục hồi chức năng cho người khuyết tật

Ngày ban hành: 18/04/2023 Xem chi tiết
 
Mã số/Ký hiệu: 98

Tuyên truyền và tiếp tục triển khai các văn bản ngành công thương

Ngày ban hành: 17/02/2023 Tải để xem
Mã số/Ký hiệu: 22/KH-UBND

Tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026

Ngày ban hành: 16/03/2021 Tải về
Mã số/Ký hiệu: 126/UBND

rà soát, thống kê hộ nghèo có đất trồng lúa trên địa bàn phường

Ngày ban hành: 16/03/2021 Tải về
Mã số/Ký hiệu: 11/TB-UBND

V/v đăng ký cho trẻ khám sàng lọc và phẫu thuật phục hồi chức năng trên địa bàn phường Tân Quy Đông

Ngày ban hành: 03/02/2021 Tải về
Mã số/Ký hiệu: 10/TB-UBND

V/v thời gian thu gom Tết Tân Sửu năm 2021 trên địa bàn phường Tân Quy Đông

Ngày ban hành: 02/02/2021 Tải về
Mã số/Ký hiệu: 10/UBND

V/v cung cấp thông tin về hiện trạng xử lý tài liệu tồn đọng từ năm 2015 trở về trước của phường Tâm Quy Đông

Ngày ban hành: 27/01/2021 Tải về
Mã số/Ký hiệu: 09/KH-UBND

Kế hoạch Công tác tư pháp năm 2021

Ngày ban hành: 15/01/2021 Tải về
Mã số/Ký hiệu: 33/UBND

V/v tăng cường quản lý loài thủy sản mới trên địa bàn Thành Phố

Ngày ban hành: 22/01/2021 Tải về