TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
PHƯỜNG TÂN QUY ĐÔNG
THÀNH PHỐ SA ĐÉC

 
Thứ sáu, 09/06/2023

STT HỌ TÊN CHỨC VỤ
01 TRẦN VĂN LÀNH CHỦ TỊCH HĐND PHƯỜNG
02 TRẦN THỊ KIM THÚY  PHÓ CHỦ TỊCH HĐND PHƯỜNG
03 LÊ THỊ DIỄM HƯƠNG TRƯỞNG BAN KT - XH HĐND PHƯỜNG
04 NGUYỄN NGỌC THÙY TRƯỞNG BAN PHÁP CHẾ HĐND PHƯỜNG
 
PHƯỜNG TÂN QUY ĐÔNG