TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
PHƯỜNG TÂN QUY ĐÔNG
THÀNH PHỐ SA ĐÉC

 
Thứ bảy, 08/08/2020

UBND Phường Tân Quy Đông

Xem lịch công tác ngày 08/08/2020

Chủ trì cuộc họp Thời gian Nội dung họp Địa điểm họp Thành phần tham dự Ghi chú
Thứ hai, ngày 03/08/2020
- . Lãnh đạo UBND phường07g25Chào cờ đầu tuầnSân UBND phườngTất cả CB, CC phường
- Bí thư Đảng ủy/Chủ tịch UBND phường. Nguyễn Thị Minh Hiếu07g30Họp giao ban đầu tuầnHT. UBND phườngTất cả CB, CC phường
- Bí thư Đảng ủy/Chủ tịch UBND phường. Nguyễn Thị Minh Hiếu07g30Hỏi ý Thường trực ĐU; Thành viên UBND phườngHT. UBND phườngĐ/c Hiếu; TTĐU; các Đ/c ủy viên UBND P; Đ/c Tài; Đ/c Hương
- Bí thư Đảng ủy/Chủ tịch UBND phường. Nguyễn Thị Minh Hiếu09g00Họp Ban Thường vụ ĐU chuẩn bị nội dung Họp BCH.ĐU lần thứ 4, khóa XVIIHT. UBND phườngĐ/c Hiếu; các Đ/c Ủy viên BTV.ĐU; Đ/c Hương (VP)
- . Lãnh đạo UBND phường13g30Diễn đàn trẻ em phường Tân Quy Đông năm 2020HT. UBND phườngCác đ/c có thư mời
Thứ ba, ngày 04/08/2020
- . Lãnh đạo UBND TP13g30Hội nghị trực tuyến “Đánh giá Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI),
Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công cấp tỉnh (PAPI),
Chỉ số Cải cách hành chính cấp tỉnh (PAR INDEX) năm 2019
và Tổng kết Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2011 - 2020
PH. Làng HoaĐ/c Hiếu
Thứ tư, ngày 05/08/2020
- Bí thư Đảng ủy/Chủ tịch UBND phường. Nguyễn Thị Minh Hiếu07g30Họp Ban Chấp Hành Đảng ủy lần thư 4, khóa XVIIHT. UBND phườngĐ/c Hiếu; cùng các Ủy viên BTV.ĐU
Thứ năm, ngày 06/08/2020
- . Lãnh đạo UBND phường07g30Tiếp công dân theo định kỳPhòng tiếp công dânLãnh đạo HĐND, UBND, Đ/c Triết
- Phó Bí thư thường trực Đảng ủy. Trần Văn Lành14g00Hỏi ý Thường trực HĐND và 2 Ban của HĐND phườngHT. UBND phườngĐ/c Lành; Pha; Thọ; Tài (Thư ký); Thùy; Sơn
Thứ sáu, ngày 07/08/2020
- . Lãnh đạo UBND TP07g30Dự diễn đàn trẻ em thành phố Sa ĐécHT. UBND TPĐ/c Thanh; Đ/c Loan và Đoàn TN + 10 trẻ em tiêu biểu
- . Lãnh đạo UBND TP13g30Diễn đàn trẻ em (trực tuyến) cấp TìnhHT. UBND TPĐ/c Thanh
- . Lãnh đạo UBND phường14g00Đại biểu HĐND TP và phường tiếp xúc cử tri sau kỳ họp lần thứ 10, khóa XIHT. UBND phườngCác đ/c có thư mời
Thứ bảy, ngày 08/08/2020
- . Lãnh đạo UBND phường07g30Trực hành chính sáng thứ 7VP. UBND phườngĐ/c Hiếu, Sơn
Chủ nhật, ngày 09/08/2020
Không có lịch