TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
UBND PHƯỜNG TÂN QUY ĐÔNG
THÀNH PHỐ SA ĐÉC

 
Thứ hai, 01/06/2020

UBND Phường Tân Quy Đông - Lịch công tác ngày 01/06/2020

Người chủ trì Thời gian Nội dung Địa điểm Thành phần Ghi chú
Monday, ngày 01/06/2020
Không có lịch
Tuesday, ngày 02/06/2020
Không có lịch
Wednesday, ngày 03/06/2020
Không có lịch
Thursday, ngày 04/06/2020
Không có lịch
Friday, ngày 05/06/2020
Không có lịch
Saturday, ngày 06/06/2020
Không có lịch
Sunday, ngày 07/06/2020
Không có lịch