TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
PHƯỜNG TÂN QUY ĐÔNG
THÀNH PHỐ SA ĐÉC

 
Thứ sáu, 22/09/2023

UBND Phường Tân Quy Đông

Xem lịch công tác ngày 22/09/2023

Chủ trì cuộc họp Thời gian Nội dung họp Địa điểm họp Thành phần tham dự Ghi chú
Thứ hai, ngày 18/09/2023
Không có lịch
Thứ ba, ngày 19/09/2023
Không có lịch
Thứ tư, ngày 20/09/2023
Không có lịch
Thứ năm, ngày 21/09/2023
Không có lịch
Thứ sáu, ngày 22/09/2023
Không có lịch
Thứ bảy, ngày 23/09/2023
Không có lịch
Chủ nhật, ngày 24/09/2023
Không có lịch