TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
PHƯỜNG TÂN QUY ĐÔNG
THÀNH PHỐ SA ĐÉC

 
Thứ sáu, 10/07/2020
Quyết định công bố
33/QĐ-UBND-HCNgày quyết định 16/04/2020
Quyết định về việc công bố công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách Quý 1 năm 2020 của phường Tân Quy Đông
76/QĐ-UBNDNgày quyết định 25/12/2019
Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2020
34/QĐ-UBND-TLNgày quyết định 20/04/2020
Quyết định về việc thành lập tổ tiếp nhận những phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân có liên quan đến thực hiện chính sách hỗ trợ theo Nghị định số 41/NĐ-CP và Nghị định số 42/NĐ-CP của Chính phủ
845/QĐ-UBND-HCNgày quyết định 21/07/2016
Về việc công bố thủ tục hành chính về lĩnh vực thanh tra thuộc thẩm quyền giải quyết của Thanh tra tỉnh, Uỷ ban nhân dân cấp huyện và Uỷ ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh
1234/QĐ-UBND-HCNgày quyết định 11/10/2018
Về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, người có công và xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
1233/QĐ-UBND-HCNgày quyết định 11/10/2017
Về việc công bố thủ tục hành chính về lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo, Uỷ ban nhân dân cấp huyện và Uỷ ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh
1230/QĐ-UBND-HCNgày quyết định 11/10/2018
Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết củ Sở Tư pháp; Ủy ban nhân dân cấp huyện và Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
803/QĐ-UBND-HCNgày quyết định 17/07/2018
Về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực Tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
269/QĐ-UBND-HCNgày quyết định 02/04/2019
Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Uỷ ban nhân dân cấp huyện và Uỷ ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
243/QĐ-UBND-HCNgày quyết định 27/03/2019
Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Uỷ ban nhân dân cấp huyện và Uỷ ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh