TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
PHƯỜNG TÂN QUY ĐÔNG
THÀNH PHỐ SA ĐÉC

 
Thứ bảy, 16/01/2021
Quyết định công bố
01/QĐ-UBND-TLNgày quyết định 08/01/2021
V/v thành lập Tổ tiếp nhận hồ sơ đăng ký, bổ sung ngày, tháng sinh trong giấy khai sinh; đăng ký khai sinh; đăng ký khai tử trên địa bàn phường Tân Quy Đông
01/QĐ-UBND-KTNgày quyết định 07/01/2021
Về việc khen thưởng cho cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động hưu trí năm 2020
34/QĐ-UBNDNgày quyết định 29/12/2020
Về việc khen thưởng cho tập thể và cá nhân đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2020
33/QĐ-UBND-TĐKTNgày quyết định 23/12/2020
Về việc khen thưởng cho tập thể đã có thành tích xuất sắc trong công tác Hội Khuyến học năm 2020
32/QĐ-UBND-TĐKTNgày quyết định 23/12/2020
Về việc khen thưởng cho tập thể đã có thành tích xuất sắc trong công tác Hội Chữ thập đỏ năm 2020
31/QĐ-UBND-TĐKTNgày quyết định 23/12/2020
Về việc khen thưởng cho tập thể đã có thành tích xuất sắc trong công tác Hội Người cao tuổi năm 2020
30/QĐ-UBND-TĐKTNgày quyết định 23/12/2020
Về việc khen thưởng cho tập thể và cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2020
29/QĐ-UBND-TĐKTNgày quyết định 23/12/2020
Về việc khen thưởng cho tập thể và cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác Hội Cựu chiến binh năm 2020
28/QĐ-UBND-TĐKTNgày quyết định 23/12/2020
Về việc khen thưởng cho tập thể và cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác Hội Nông dân năm 2020
27/QĐ-UBND-TĐKTNgày quyết định 23/12/2020
Về việc khen thưởng cho tập thể và cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác Hội Liên hiệp Phụ nữ năm 2020