TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
PHƯỜNG TÂN QUY ĐÔNG
THÀNH PHỐ SA ĐÉC

 
Thứ bảy, 10/04/2021

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ phường Tân Quy Đông lần thứ 62, nhiệm kỳ 2015-2020

      Tại Hội nghị, các đại biểu đã tích cực tập trung thảo luận, phát biểu ý kiến về Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình công tác tháng 04 năm 2020 của Đảng ủy phường. Trong tháng qua công tác quán triệt, tổ chức thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết, chỉ thị, quyết định, kết luận của cấp trên luôn được quan tâm thực hiện; tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên luôn giữ vững, tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII), Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và học tập chuyên đề năm 2020 nhằm giúp cho cán bộ đảng viên và nhân dân thường xuyên giữ gìn phầm chất đạo đức, lối sống không có biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ;
 

 
       Về công tác lãnh đạo, chỉ đạo chính quyền địa phương: Trong tháng các hoạt động sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn luôn ổn định; thương mại – dịch vụ đạt tốc độ phát triển, các loại hàng hóa phục vụ sản xuất và tiêu dùng đa dạng, phong phú, giá cả tương đối bình ổn, nên đảm bảo cho việc sản xuất và sinh hoạt của người dân. Tổng thu ngân sách phường 2.804.366.000 đồng, đạt 36,55%; tổng chi 1.828.309.000 đồng, chiếm tỷ lệ 23,83%; thực hiện tốt chương trình y tế quốc gia, tiêm chủng mở rộng, khám và điều trị bệnh cho 30 lượt người dân, xảy ra 01 ca bệnh sốt xuất huyết tại khóm Sa Nhiên; triển khai tháng hành động vệ sinh an toàn thực phẩm trong nhân dân trên địa bàn phường; vận động mạnh thường quân thường xuyên giúp đỡ 03 địa chỉ nhân đạo, mỗi địa chỉ 10 kg gạo/ tháng; về quốc phòng – an ninh thực hiện tốt kíp trực sẵn sàng chiến đấu; tổ chức hành quân rèn luyện thể lực, quân số 45 đồng chí với đoạn đường khoảng 5 km; giải ngạch và kết nạp mới lực lương Dân quân năm 2020 ( giải ngạch 23, kết nạp 23 công dân). Tổ chức huấn luyện dân quân cơ động năm 2020, thời gian 12 ngày, quân số 25 đồng chí tham gia; phối hợp Ban Chỉ huy Quân sự phường và Ban Bảo vệ dân phố tuần tra 32 cuộc với 194 lượt đồng chí tham gia, qua đó giải tán 04 nhóm 35 thanh thiếu niên tụ tập đêm khuya. Tăng cường công tác quản lý nhân khẩu trên địa bàn phường trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 đến nay trên địa bàn phường chưa ghi nhận trường hợp nào xảy ra; về lãnh đạo MTTQ và các đoàn thể luôn được quan tâm chỉ đạo thực hiện.
 

 
          Bên cạnh những kết quả đạt được Đảng ủy phường cũng đề ra phương hướng, nhiệm vụ tháng 5 năm 2020 như: Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo công tác triển khai, quán triệt và tổ chức thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chương trình hành động, kế hoạch của Tỉnh uỷ, Thành uỷ, Đảng ủy năm 2020, nhất là lãnh đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện nghiêm chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; nâng cao ý thức phòng, chống dịch bệnh Covid-19, các dịch bệnh trong mùa mưa và đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm; chú trọng công tác tuyên truyền các ngày lễ lớn của đất nước, nhất là tuyên truyền về Đại hội đại biểu Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025; lãnh đạo Chính quyền xây dựng Kế hoạch trực phòng, chống lụt bão và giảm nhẹ thiên tai năm 2020; tập trung thực hiện việc thu thuế đất phi nông nghiệp và các nguồn thu khác đạt chỉ tiêu; lãnh đạo Ban Chỉ huy Quân sự phường đăng ký quân nhân dự bị hạng 2 và nữ có chuyên môn kỹ thuật, đăng ký nghĩa vụ quân sự cho thanh niên tuổi 17 sinh năm 2003; chuẩn bị cho công tác xét duyệt nghĩa vụ quân sự năm 2021. Lãnh đạo Công an, Quân sự đảm bảo an ninh trật tự trước trong và sau các ngày lễ lớn; lãnh đạo tập trung công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Đại biểu Đảng bộ Phường lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025; phát động phong trào thi đua “Dân vận khéo” phù hợp với tình hình thực tiễn địa phương./.

Điểm xếp hạng trung bình 0


Nội dung tuyệt vời(0)
Nội dung hay(0)
Bình thường(0)
Không quan tâm(0)
Không phù hợp(0)
0 lượt xếp hạng
Mời bạn là người đầu tiên xếp hạng và nhận xét