TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
PHƯỜNG TÂN QUY ĐÔNG
THÀNH PHỐ SA ĐÉC

 
Thứ bảy, 16/01/2021
Kế hoạch Tuyên truyền cải cách hành chính phường Tân Quy Đông năm 2021
Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính phường tân quy đông năm 2021

Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính phường tân quy đông năm 2021Xem thêm

Phường Tân Quy Đông thực hiện tốt công tác cải cách hành chính năm 2020
Phường tân quy đông thực hiện tốt công tác cải cách hành chính năm 2020

Nhằm nâng cao vai trò trong hoạt động chỉ đạo, điều hành, ủy ban nhân dân phường tân quy đông tập trung chỉ đạo và triển khai thực hiện các nhiệm vụ trong kế hoạch cải cách hành chính đề ra. trong quí 1 năm 2020, ủy ban nhân dân phường đã ban hành văn bản chỉ đạo: công văn số 27/ubnd ngày 21/01/2020 về việc đảm bảo cung cấp tài liệu kiểm chứng cho công tác đánh giá chỉ số cải cách hành chính phường năm 2020; công văn số 112/ubnd ngày 16/3/2020 về việc đẩy mạnh thực hiện... Xem thêm