TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
PHƯỜNG TÂN QUY ĐÔNG
THÀNH PHỐ SA ĐÉC

 
Thứ bảy, 08/08/2020

Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 phường Tân Quy Đông họp triển khai rà soát các đối tượng được nhận hỗ trợ theo Nghị quyết 42/NQ-CP của Chính phủ

       Tại cuộc họp, các thành viên ban chỉ đạo đã thảo luận các nhóm đối tượng thuộc phạm vi rà soát của UBND phường. Theo đó, nhóm đối tượng người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm và nhóm người có công với cách mạng đang hưởng trợ cấp hàng tháng, hộ nghèo, cận nghèo sẽ thuộc nhóm được UBND rà soát trong đợt này. Tuy nhiên, với quan điểm chỉ đạo chung là “ không bỏ sót, tránh tình trạng trục lợi, sai đối tượng”, Đ/c Nguyễn Thị Minh Hiếu – Trưởng ban chỉ đạo yêu cầu các thành viên, nhất là Trưởng khóm sẽ là đầu mối trong việc rà soát và phối hợp với đoàn thể phường được phân công hỗ trợ tiến hành thực hiện báo cáo kết quả về UBND phường trước ngày 02/5/2020.
 

 
       Đồng thời, cần nghiên cứu sâu Nghị quyết 42 và các hướng dẫn liên quan để nắm rõ được nhóm đối tượng, nhất là đối tượng lao động tự do, điều kiện hỗ trợ, mức và thời gian hỗ trợ, hồ sơ đề nghị,… để tuyên truyền cho người dân nắm và hiểu rõ chủ trương của Đảng và Nhà nước. Bên cạnh đó, UBND phường cũng đã thành lập tổ tiếp nhận những phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân có liên quan đến thực hiện chính sách hỗ trợ theo Nghị định 41 và 42 của Chính phủ. Tổ có mục đích tiếp nhận thông tin của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn phường trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết 41 và 42 của Chính phủ, tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền giải quyết, tránh tình trạng bỏ sót đối tượng được hỗ trợ.
 

 
       Qua đợt rà soát này UBND phường sẽ lập danh sách các tổ chức, cá nhân sẽ được hỗ trợ và niêm yết công khai tại trụ sở UBND phường, BND 04 khóm trong thời hạn 05 ngày làm việc trước khi chuyển danh sách về cấp có thẩm quyền phê duyệt hỗ trợ./.
Tin, ảnh; Minh Chiến

Điểm xếp hạng trung bình 0


Nội dung tuyệt vời(0)
Nội dung hay(0)
Bình thường(0)
Không quan tâm(0)
Không phù hợp(0)
0 lượt xếp hạng
Mời bạn là người đầu tiên xếp hạng và nhận xét