TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
PHƯỜNG TÂN QUY ĐÔNG
THÀNH PHỐ SA ĐÉC

 
Thứ bảy, 10/04/2021

Hội đồng nhân dân phường Tân Quy Đông tổ chức kỳ họp lần thứ 9, khóa XI nhiệm kỳ 2016 - 2021

       Với tinh thần làm việc nghiêm túc, tập trung, dân chủ, thẳng thắn, đại biểu HĐND phường đã phát biểu đánh giá những kết quả nổi bật của UBND phường đã thực hiện được trong năm 2019. Qua một năm triển khai nghị quyết của HĐND phường, dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Đảng ủy phường, sự giám sát chặt chẽ của HĐND phường, MTTQ phường, UBND phường đã tập trung chỉ đạo điều hành hiệu quả các nhóm nhiệm vụ giải pháp trọng tâm về phát triển kinh tế-xã hội năm 2019, với nhiều chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch, lĩnh vực sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp luôn duy trì ổn định sản xuất; thương mại – dịch vụ phát triển ổn định, tiếp tục gia tăng về số lượng, quy mô và chất lượng, sản xuất hoa kiểng kết hợp tham quan du lịch tiếp tục được nhân rộng; tổng thu – chi ngân sách đạt và vượt chỉ tiêu, tổng thu ngân sách được hơn 7,8 tỷ đồng đạt 112,64%, tổng chi ngân sách hơn 7,4 tỷ đồng đạt 106,92%. Thu quỹ phòng chống thiên tai được 28.916.511 đồng, đạt 109,09%, Quỹ đền ơn đáp nghĩa được 7,5 triệu đạt 100%, thu thuế phi nông nghiệp được 184.622.000 đồng, đạt 83,92%; ngân sách phường đã thực hiện hoàn thành 06 công trình XDCB với tổng số tiền khoảng 150 triệu đồng; lĩnh vực văn hóa xã hội luôn được quan tâm thực hiện, chính sách an sinh xã hội được đảm bảo. Giải quyết cho 274 hồ sơ xin việc trong và ngoài tỉnh; công tác đưa người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài đạt 06/04 người đạt 150% kế hoạch, người dân tham gia BHYT đạt 75%, tỷ lệ hộ nghèo năm 2019 chiếm tỷ lệ 2,19%, cận nghèo chiếm 2,64%...; lĩnh vực Quốc phòng, an ninh luôn được giữ vững; thực hiện tốt công tác tuyển quân, giao quân được 7/6 thanh niên, đạt tỷ lệ 116,67%;…
Tại kỳ họp, các đại biểu tập trung thảo luận những nguyên nhân ưu điểm và hạn chế, khuyết điểm đề xuất nhiệm vụ để nâng cao hiệu quả chỉ đạo điều hành của UBND phường đồng thời thảo luận để thống nhất đưa ra chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội phù hợp với tình hình thực tế, đảm bảo phấn đấu thực hiện thắng lợi kế hoạch đề ra trong năm 2020. Kỳ họp đã dành nhiều thời gian để các đại biểu HĐND phường tiến hành chất vấn các thành viên UBND phường với các nhóm vấn đề thuộc các lĩnh vực: an ninh trật tự, xây dựng cơ bản,... Kết thúc phiên chất vấn, Chủ tịch HĐND phường đề nghị UBND phường quan tâm thực hiện tốt hơn những vấn đề được chất vấn, những ý kiến, kiến nghị của cử tri nhằm củng cố lòng tin ở nhân dân; tập trung khắc phục hạn chế, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và xử lý những vấn đề bức xúc trong nhân dân đến khi vấn đề được giải quyết dứt điểm. Đối với các đại biểu, tiếp tục gần dân, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân để có kiến nghị phù hợp; tích cực tham gia giám sát UBND và các ngành về những vấn đề mà các ngành và UBND phường hứa hẹn đến khi vấn đề được giải quyết.

 


 
       Với sự thống nhất cao của các đại biểu tại kỳ họp lần thứ 9 HĐND phường XI nhiệm kỳ 2016-2021 HĐND phường đã thông qua 05 Nghị quyết quan trọng như: Nghị quyết về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị Quyết 02/2018/NQ-HĐND ngày 24/12/2018 của HĐND phường về việc phân khai danh mục các công trình xây dựng cơ bản thuộc ngân sách phường Tân Quy Đông; Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020; Nghị quyết phê duyệt dự toán thu – chi  ngân sách Nhà nước phường Tân Quy Đông năm 2020; Nghị quyết phê chuẩn phân khai danh mục xây dựng cơ bản thuộc ngân sách phường năm 2020; Nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương mua sắm tài sản cơ quan năm 2020./.
 
Tin, ảnh: Minh Chiến

Điểm xếp hạng trung bình 0


Nội dung tuyệt vời(0)
Nội dung hay(0)
Bình thường(0)
Không quan tâm(0)
Không phù hợp(0)
0 lượt xếp hạng
Mời bạn là người đầu tiên xếp hạng và nhận xét