TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
PHƯỜNG TÂN QUY ĐÔNG
THÀNH PHỐ SA ĐÉC

 
Chủ nhật, 18/04/2021

Hội đồng nhân dân phường Tân Quy Đông tổ chức kỳ họp lần thứ 10, khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021

       Sáng ngày 29/7/2020, Hội đồng nhân dân phường Tân Quy Đông khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 tổ chức kỳ họp lần thứ 10. Tham dự kỳ họp có Lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, MTTQ, 02 ban HĐND, cùng 25/25 đại biểu phường và đại diện cử tri trên địa bàn phường cùng tham dự.
      Với tinh thần làm việc nghiêm túc, tập trung, dân chủ, thẳng thắn, đại biểu HĐND phường đã phát biểu đánh giá những kết quả phát triển kinh tế - xã hội đã thực hiện được trong 06 tháng đầu năm 2019. Theo đó, việc triển khai nghị quyết của HĐND phường, dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Đảng ủy phường, sự giám sát chặt chẽ của HĐND phường, MTTQ phường, UBND phường đã tập trung chỉ đạo điều hành hiệu quả các nhóm nhiệm vụ giải pháp trọng tâm về phát triển kinh tế-xã hội; lĩnh vực sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn trong 6 tháng đầu năm sản xuất cầm chừng do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19; thương mại – dịch vụ phát triển chậm; sản xuất nông nghiệp được quan tâm, trong đó diện tích lúa xuống giống 175/260ha, đạt 67,31%, diện tích hoa kiểng được 300ha, đạt 100% kế hoạch (tăng 10 ha so với năm 2019); tổng thu ngân sách được hơn 4.5 tỷ đồng đạt 59,18%, tổng chi ngân sách hơn 3.4 tỷ đồng đạt 45,37%. Thu quỹ phòng chống thiên tai được hơn 18 triệu đồng, đạt 62,03%, Quỹ đền ơn đáp nghĩa được 5,8 triệu đạt 77,33%, thu thuế phi nông nghiệp được hơn 12 triệu đồng; ngân sách phường đã thực hiện hoàn thành 02 công trình XDCB với tổng số tiền khoảng 158.105.000 triệu đồng; lĩnh vực văn hóa - xã hội luôn được quan tâm thực hiện, chính sách an sinh xã hội được đảm bảo. Giải quyết cho 164 hồ sơ xin việc trong và ngoài tỉnh; công tác đưa người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài đạt 02/04 người đạt 50% kế hoạch, người dân tham gia BHYT đạt 94,73%; lĩnh vực Quốc phòng, an ninh luôn được giữ vững; thực hiện tốt công tác tuyển quân, giao quân được 08/08 thanh niên, đạt tỷ lệ 100% chỉ tiêu;…
      Tại kỳ họp, các đại biểu tập trung thảo luận những nguyên nhân ưu điểm và hạn chế, khuyết điểm đề xuất nhiệm vụ để nâng cao hiệu quả chỉ đạo điều hành của UBND phường trong việc phát triển kinh tế - xã hội phù hợp với tình hình thực tế, đảm bảo phấn đấu thực hiện thắng lợi kế hoạch đề ra trong năm 2020. Kỳ họp đã dành nhiều thời gian để các đại biểu HĐND phường tiến hành chất vấn các thành viên UBND phường với các nhóm vấn đề thuộc các lĩnh vực: an ninh trật tự, môi trường, xây dựng cơ bản,... Các vấn đề đại biểu chất vấn đã được lãnh đạo UBND phường trả lời làm rõ và tiếp thu đề xuất lên ngành cấp trên nhằm tập trung khắc phục hạn chế, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và xử lý những vấn đề bức xúc trong nhân dân.
      Với sự thống nhất cao của các đại biểu tại kỳ họp lần thứ 10 HĐND phường XI nhiệm kỳ 2016-2021. HĐND phường đã thông qua 03 Nghị quyết quan trọng như: Nghị quyết về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị Quyết 03/2019/NQ-HĐND ngày 24/12/2019 của HĐND phường về việc phân khai danh mục các công trình xây dựng cơ bản thuộc ngân sách phường Tân Quy Đông năm 2020; Nghị quyết phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách nhà nước năm 2019; Nghị quyết về chương trình hoạt động giám sát của HĐND phường 06 tháng cuối năm 2020 và phương hướng 06 tháng đầu năm 2021./.
Một số hình ảnh tại kỳ họp:

  
Tin,ảnh: Minh Chiến

Điểm xếp hạng trung bình 0


Nội dung tuyệt vời(0)
Nội dung hay(0)
Bình thường(0)
Không quan tâm(0)
Không phù hợp(0)
0 lượt xếp hạng
Mời bạn là người đầu tiên xếp hạng và nhận xét