TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
PHƯỜNG TÂN QUY ĐÔNG
THÀNH PHỐ SA ĐÉC

 
Thứ sáu, 22/09/2023

Hội đồng NVQS Phường Tân Quy Đông tổ chức họp xét duyệt chính trị lần 2 tuyển chọn và gọi công dân thực hiện năm 2023

     Nhằm chuẩn bị cho công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2023 đủ về số lượng và bảo đảm về chất lượng, giao quân đạt 100% chỉ tiêu trên giao. Sáng ngày 15/12/2022, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (HĐNVQS) phường Tân Quy Đông tổ chức họp xét duyệt chính trị tuyển chọn và gọi công dân thực hiện NVQS và công dân tham gia thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân năm 2023 cho các công dân đủ điều kiện gọi nhập ngũ. Ông Trần Văn Lành - Chủ tịch UBND phường/Chủ tịch HĐNVQS phường chủ trì buổi xét duyệt.

 
     Trong năm 2022 phường Tân Quy Đông có 45 công dân đủ điều kiện khám sức khỏe cấp thành phố. Qua kết quả khám có 30 công dân đạt được sức khỏe loại 1,2,3. Tại buổi xét duyệt, các thành viên hội đồng NVQS phường đã xem xét hồ sơ lý lịch, phân loại từng công dân về phẩm chất đạo đức, chính trị, trình độ học vấn, sức khỏe của thanh niên trong diện phải thực hiện nghĩa vụ quân sự theo Luật NVQS quy định. Trong quá trình xét duyệt, ngoài việc chú trọng những thanh niên có sức khoẻ tốt, lý lịch chính trị rõ ràng, có trình độ học vấn cao, Hội đồng xét duyệt còn đặc biệt quan tâm những thanh niên có trình độ chuyên môn kỹ thuật, có trình độ tay nghề.
Kết quả, HĐNVQS phường đã thống nhất thông qua danh sách 15 công dân thanh niên trong độ tuổi 18 đến 27 tuổi đủ điều kiện sẵn sàng gọi nhập ngũ năm 2023, công dân đề nghị đủ điều kiện phát lệnh gọi nhập ngũ năm 2023 là 15 công dân.
Thông qua việc xét duyệt nghĩa vụ quân sự nhằm giúp cho HĐNVQS phường nắm lại điều kiện, hoàn cảnh thực tế của từng công dân, đảm bảo khách quan, dân chủ, đúng quy trình 10 bước trong công tác tuyển quân theo quy định, là cơ sở để nâng cao chất lượng tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, góp phần từng bước hiện đại hóa nền quốc phòng toàn dân đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công tác quân sự trong tình hình mới./.
Tin,ảnh: Minh Chiến

Điểm xếp hạng trung bình 0


Nội dung tuyệt vời(0)
Nội dung hay(0)
Bình thường(0)
Không quan tâm(0)
Không phù hợp(0)
0 lượt xếp hạng
Mời bạn là người đầu tiên xếp hạng và nhận xét