TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
UBND PHƯỜNG TÂN QUY ĐÔNG
THÀNH PHỐ SA ĐÉC

 
Thứ hai, 01/06/2020

Hội đồng nghĩa vụ quân sự phường Tân Quy Đông tổ chức họp triển khai kế hoạch giải ngạch và kết nạp mới lực lượng dân quân tự vệ năm 2020

       Tại cuộc họp, Các thành viên HĐNVQS phường đã nghe Ban chỉ huy quân sự phường đã thông qua danh sách 23 đồng chí dự kiến sẽ kết nạp mới vào LLDQTV năm 2020 và 27 đồng chí dự kiến sẽ giải ngạch LLDQTV năm 2020. Tiêu chuẩn vào lực lượng DQTV là những công dân có lý lịch rõ ràng, có đạo đức, sức khỏe, gương mẫu chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.
       Kết thúc buổi họp, Hội đồng nghĩa vụ quân sự phường đã xét duyệt và chốt danh sách được 23/23 thanh niên đủ điều kiện để kết nạp mới LLDQTV và giải ngạch cho 27/27 đồng chí. Được biết, lực lượng Dân quân tự vệ trên địa bàn phường đảm bảo đủ thành phần như: Dân quân cơ động, dân quân tại chỗ và dân quân các binh chủng nhằm góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và củng cố nền quốc phòng toàn dân tại địa phương./.
Tin, ảnh: Minh Chiến