TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
UBND PHƯỜNG TÂN QUY ĐÔNG
THÀNH PHỐ SA ĐÉC

 
Thứ hai, 01/06/2020

Ủy ban nhân dân phường Tân Quy Đông xét duyệt hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19

       Chiều ngày 08/5/2020 Ủy ban nhân dân phường Tân Quy Đông họp xét duyệt lần 1 việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Theo đó, sau 15 ngày công bố trên hệ thống truyền thanh phường và rà soát thực tế tại 04 khóm thì trong đợt 1 có 21 người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm đủ điều kiện nhận hỗ trợ. Bên cạnh đó, Ban Lao động – thương binh và xã hội phường cũng đã lập danh sách 403 người bao gồm người có công với cách mạng; người thuộc hộ nghèo, cận nghèo và các đối tượng bảo trợ xã hội gửi về Phòng LĐ-TB&XH thành phố phê duyệt và niêm yết công khai tại trụ sở UBND phường trong 05 ngày làm việc. Sau khi danh sách đã được phê duyệt Ban Lao động – thương binh và xã hội phường sẽ rút tiền và phát cho các đối tượng trong thời gian sớm nhất./.
 
Tin: Minh Chiến