Loading...
Chào mừng các bạn đến với Trang thông tin điện tử Phường Tân Quy Đông   
Nội dung chi tiết
Cơ cấu tổ chức
 

 

ĐẢNG ỦY 

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ
01 Nguyễn Thị Ngọc Bí thư Đảng ủy
02 Trần Văn Lành Phó Bí thư thường trực Đảng ủy

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ
01 Trần Văn Lành Chủ tịch HĐND
02 Trần Thị Thái Pha Phó Chủ tịch HĐND

 

UỶ BAN NHÂN DÂN

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ
01 Nguyễn Thị Ngọc Chủ tịch UBND phường
02 Phạm Thị Ngọc Thanh Phó Chủ tịch UBND phường

 

Cán bộ, công chức phường

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ
01  Chiêm Đức Thọ Chỉ huy trưởng BCH quân sự phường
02 Trần Thanh Lâm Trưởng công an phường
03 Tống Phong Sơn Văn phòng - Thống kê
04 Tống Tấn Minh Địa chính - Xây dựng
05 Lê Nhựt Bình Địa chính Xây dựng - Môi trường
06 Cao Mỹ Trinh Tài chính - Kế toán
07 Nguyễn Minh Triết Tư pháp - Hộ tịch
08 Tăng Nguyễn Phượng Loan Văn Hóa - Xã hội
09 Đinh Thị Cẩm Tú Văn hóa - Xã hội
10 Lê Thị Ngọc Châu Văn thư - Lưu trữ
11 Đặng Minh Chiến Truyền thanh
12 Nguyễn Ngọc Tài  Văn phòng - Thống kê
13 Nguyễn Thị Bé Hai Cán bộ thuế

 

 

Mặt trận Tổ quốc
STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ
01 Tống Thị Thanh Thủy Chủ tịch MTTQ phường
02 Nguyễn Khánh Thành Phó Chủ tịch MTTQ phường
03 Đặng Minh Chiến Phó Chủ tịch MTTQ phường

 

 

Các Đoàn thể

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ
01 Nguyễn Ngọc Thùy Chủ tịch Hội LHPN
02 Phạm Thị Diễm Mi Phó Chủ tịch Hội LHPN
03 Nguyễn Bình Thiên Quốc Bí thư Đoàn phường
04 Lê Tống Thanh Phương Phó Bí thư Đoàn phường
05 Trần Thị Kim Thúy Chủ tịch Hội Nông Dân
06 Ngô Minh Phong Phó Chủ tịch Hội Nông Dân
07 Nguyễn Đức Thọ Chủ tịch Hội CCB
08 Trương Thanh Tân Phó Chủ tịch Hội CCB
09 Nguyễn Văn Bàn Phó Chủ tịch Hội NCT
10 Nguyễn Khánh Thành Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ
11 Trần Thị Thái Pha Chủ tịch Công Đoàn
12 Trần Thị Bạch Vân Chủ tịch Hội khuyến học

                                                 

                                                                                   Tác giả: Phường Tân Quy Đông