TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
PHƯỜNG TÂN QUY ĐÔNG
THÀNH PHỐ SA ĐÉC

 
Thứ bảy, 10/04/2021

1. Kế hoạch thực hiện công tác bầu cử đại biểu HĐND phường Tân Quy Đông nhiệm kỳ 2021-2026 ( Xem tại đây)
2. Thông báo địa điểm và thời gian tiếp nhận hồ sơ ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân phường Tân Quy Đông, nhiệm kỳ 2021-2026 ( Xem tại đây)
3. Hồ sơ ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân phường Tân Quy Đông, nhiệm kỳ 2021-2026 ( Xem tại đây)
4. Hỏi - đáp về bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 ( Xem tại đây)
5. Kế hoạch Tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 ( Xem tại đây)