TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
UBND PHƯỜNG TÂN QUY ĐÔNG
THÀNH PHỐ SA ĐÉC

 
Thứ hai, 01/06/2020

Liên hệ

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHƯỜNG TÂN QUY ĐÔNG, THÀNH PHỐ SA ĐÉC
 
Trưởng ban Biên tập: Phạm Thị Ngọc Thanh - Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Phường Tân Quy Đông
Địa chỉ: 39, Khóm Sa Nhiên, Phường Tân Quy Đông, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp
Số điện thoại: 02773.762.695