LỊCH CÔNG TÁC ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG TÂN QUY ĐÔNG - THÀNH PHỐ SA ĐÉC
Chọn ngày:       
Nội dung Chủ trì Thời gian Địa điểm Thành phần Ghi chú
Thứ 2 ngày 16/09/2019

Chào cờ đầu tuần

''''07g15Sân UBND phườngTất cả CB, CC phường

Họp giao ban đầu tuần

''''07g30HT.UBND phườngTất cả CB, CC phường
Thứ 3 ngày 17/09/2019

Dự triển khai văn bản pháp luật, Luật Quốc phòng 2018

''''07g30BCH.QS.TPĐ/c Ngọc, Lành, Lâm, Thành, Tiến

Tập huấn công tác Dân vận của Đảng ( từ ngày 17/9/-19/9/2019)

''''07g30Trường chính trị Đồng ThápĐ/c Lành
Thứ 4 ngày 18/09/2019

Giải quyết công việc cơ quan

''''07g30VP.UBND phườngTất cả CB, CC phường
Thứ 5 ngày 19/09/2019

Tiếp công dân theo định kỳ

''''07g30Phòng tiếp công dânLãnh đạo HĐND, UBND, Đ/c Triết

Tập huấn phong trào  'TDXDĐSVH" năm 2019

''''07g30HT.UBND TPĐ/c Ngọc, Thanh, Thành, Chiến, BND 04 khóm, BVĐ 04 khóm

Tập huấn phog trào  "TDXDĐSVH" năm 2019

''''13g30HT.UBND TPĐ/c Trinh
Thứ 6 ngày 20/09/2019

Tổ chức học tập, quán triệt Cương lĩnh của Đảng

''''07g30HT.UBND phườngĐ/c Ngọc, Lành, Bộ phận Tài chính, Văn phòng
Thứ 7 ngày 21/09/2019

Trực hành chính sáng T7

''''07g30VP.UBND phườngĐ/c Thanh, Sơn
Chủ nhật ngày 22/09/2019

Trực phòng chống lụt bão

''''07g30VP.UBND phườngTheo lịch phân công
Trung tâm Tin học Sa Đéc