LỊCH CÔNG TÁC ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG TÂN QUY ĐÔNG - THÀNH PHỐ SA ĐÉC
Chọn ngày:       
Nội dung Chủ trì Thời gian Địa điểm Thành phần Ghi chú
Thứ 2 ngày 24/02/2020
Thứ 3 ngày 25/02/2020
Thứ 4 ngày 26/02/2020
Thứ 5 ngày 27/02/2020
Thứ 6 ngày 28/02/2020
Thứ 7 ngày 29/02/2020
Chủ nhật ngày 01/03/2020
Trung tâm Tin học Sa Đéc