TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
UBND PHƯỜNG TÂN QUY ĐÔNG
THÀNH PHỐ SA ĐÉC

 
Thứ hai, 01/06/2020
Văn bản chỉ đạo điều hành
37/QĐ-UBND-TLNgày ban hành 05/05/2020
Quyết định về việc thành lập tổ đăng ký nghĩa vụ quân sự phường Tân Quy Đông
226/BC-UBNDNgày ban hành 13/05/2020
Báo cáo kết quả thực hiện các chính sách liên quan đến lĩnh vực Kinh tế - Ngân sách được Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành từ năm 2016 đến nay trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
194/BC-UBNDNgày ban hành 28/04/2020
Báo cáo tổng kết 05 năm thực hiện Quyết định 281/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về đề án “ Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ và cộng đồng đến năm 2020” của phường Tân Quy Đông
182/UBND-THVXNgày ban hành 22/04/2020
Về việc tiếp tục quyết liệt phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
183/TB-UBNDNgày ban hành 22/04/2020
Thông báo về việc đăng ký nghĩa vụ quân sự năm 2020
34/QĐ-UBND-TLNgày ban hành 20/04/2020
Quyết định về việc thành lập tổ tiếp nhận những phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân có liên quan đến thực hiện chính sách hỗ trợ theo Nghị định số 41/NĐ-CP và Nghị định số 42/NĐ-CP của Chính phủ
145/TB-UBNDNgày ban hành 06/04/2020
Thông báo về việc niêm yết công khai biên bản đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính của ông Phạm Minh Sơn
01/2020/QĐ-UBNDNgày ban hành 07/01/2020
Quyết định Ban hành Quy định thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
 
18/HDNgày ban hành 07/02/2020
Hướng dẫn giám sát bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của Vi rút Corona ( Covid - 19) trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
112/KHNgày ban hành 14/02/2020
Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII chuyên đề năm 2020