TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
UBND PHƯỜNG TÂN QUY ĐÔNG
THÀNH PHỐ SA ĐÉC

 
Thứ hai, 01/06/2020

CƠ CẤU TỔ CHỨC ĐẢNG ỦY PHƯỜNG TÂN QUY ĐÔNG


 
01 NGUYỄN THỊ MINH HIẾU BÍ THƯ ĐẢNG ỦY
02 TRẦN VĂN LÀNH PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC ĐẢNG ỦY
03 PHẠM THỊ NGỌC THANH PHÓ BÍ THƯ ĐẢNG ỦY

PHƯỜNG TÂN QUY ĐÔNG