TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
PHƯỜNG TÂN QUY ĐÔNG
THÀNH PHỐ SA ĐÉC

 
Thứ bảy, 10/04/2021

Phường Tân Quy Đông thực hiện tốt công tác cải cách hành chính năm 2020

Về tổ chức chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính
Nhằm nâng cao vai trò trong hoạt động chỉ đạo, điều hành, Ủy ban nhân dân phường Tân Quy Đông tập trung chỉ đạo và triển khai thực hiện các nhiệm vụ trong Kế hoạch cải cách hành chính đề ra. Trong quí 1 năm 2020, Ủy ban nhân dân phường đã ban hành văn bản chỉ đạo: Công văn số 27/UBND ngày 21/01/2020 về việc đảm bảo cung cấp tài liệu kiểm chứng cho công tác đánh giá Chỉ số cải cách hành chính phường năm 2020; công văn số 112/UBND ngày 16/3/2020 về việc đẩy mạnh thực hiện thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến, dịch vụ bưu chính công ích.
Phường đã ban hành Kế hoạch số 61/KH-UBND ngày 17 tháng 02 năm 2020 về việc tự kiểm tra cải cách hành chính năm 2019; Kế hoạch số 28/KH-UBND ngày 21 tháng 01 năm 2020 về Tổ chức đăng ký hộ tịch lưu động năm 2020; Kế hoạch số 09/KH-UBND ngày 08 tháng 01 năm 2020 về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính và truyền thông hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2020 trên địa bàn phường Tân Quy Đông; Kế hoạch số 10/KH-UBND ngày 08 tháng 01 năm 2020 về rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2020 trên địa bàn phường Tân Quy Đông; Kế hoạch số 29/KH-UBND ngày 29/01/2020 về việc tổ chức định kỳ buổi đối thoại, tiếp xúc trực tiếp với nhân dân năm 2020; Kế hoạch số 136/KH-UBND ngày 30/3/2020 về việc xây dựng chính quyền thân thiện, phục vụ nhận dân  trên địa bàn phường Tân Quy Đông năm 2020. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền và nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính trên địa bàn phường.
Bên cạnh đó, nhằm đảm bảo công tác cải cách thủ tục hành chính ngày càng đi vào thực chất và đạt hiệu quả cao, Ủy ban nhân dân phường đã chỉ đạo Văn phòng Ủy ban phường triển khai niêm yết các thủ tục hành chính đảm bảo đúng quy định, dễ nhìn, tổ chức, cá nhân dễ tra cứu và sử dụng, việc cập nhật trên trang tin điện tử của phường theo quy định.
Thực hiện chỉ đạo của Thành phố, về việc áp dụng phần mềm một cửa điện tử và dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4, hiện nay Ủy ban nhân dân phường đang thực hiện thông suốt đối với tất cả các lĩnh vực được quy định áp dụng. Tính đến thời điểm báo cáo Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của phường đã nhận và giải quyết được 331 hồ sơ dịch vụ công trực tuyến mức độ 3.
Căn cứ bản cam kết của Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường ký với Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố năm 2020. Qua đó, Ủy ban nhân dân phường đã triển khai cho tất cả cán bộ, công chức phường nắm và thực hiện.
Thực hiện công tác báo cáo cải cách hành chính và các báo cáo chuyên đề  đúng thời gian quy định. Định kỳ hàng tháng trong cuộc họp Ủy ban phường có lồng ghép đưa nội dung cải cách
hành chính vào chương trình họp để đánh giá tình hình, kết quả thực hiện và đề ra giải pháp đẩy mạnh việc thực hiện cải cách hành chính tại các ban, ngành trực thuộc phường.
Ủy ban nhân dân phường cũng đã chỉ đạo khắc phục những tồn tại, hạn chế qua kiểm tra của Thành phố và tự kiểm tra nội bộ của phường năm 2020, đồng thời thực hiện tốt các nhiệm vụ đặt ra trong năm 2020.
Về công tác tuyên truyền cải cách hành chính
Ủy ban nhân dân phường đã xây dựng kế hoạch số 30/KH-UBND ngày 21 tháng 01 năm 2020 về việc tuyên truyền cải cách hành chính phường Tân Quy Đông năm 2020, theo đó nội dung kế hoạch quy định từng cán bộ, công chức có liên quan đến từng lĩnh vực được quy định sẽ tuyên truyền bằng các hình thức thích hợp. Kết quả trong năm 2020, Ủy ban nhân dân phường đã tuyên truyền trong nội bộ cơ quan được 01 cuộc, có 31 lượt cán bộ, công chức phường và cán bộ khóm tham dự, việc tuyên truyền ra dân đã thực hiện được 04 cuộc có 114 lượt người tham dự.
Bên cạnh đó Trạm truyền thanh phường và cán bộ phụ trách trang tin điện tử phường có các bài viết, bản tin về cải cách hành chính thường xuyên được cập nhật trên trang tin điện tử và tuyên truyền trên trạm truyền thanh phường.
Thực hiện Kế hoạch số 29/KH-UBND ngày 21 tháng 01 năm 2020 của Ủy ban nhân dân phường về tổ chức định kỳ buổi đối thoại, tiếp xúc trực tiếp với nhân dân, đã thực hiện được 04 cuộc, có 132 người dân tham dự, với hơn 20 ý kiến đã được Ủy ban nhân dân phường giải trình tại buổi tiếp xúc.
Tin: Phong Sơn

Điểm xếp hạng trung bình 0


Nội dung tuyệt vời(0)
Nội dung hay(0)
Bình thường(0)
Không quan tâm(0)
Không phù hợp(0)
0 lượt xếp hạng
Mời bạn là người đầu tiên xếp hạng và nhận xét