Loading...
Chào mừng các bạn đến với Trang thông tin điện tử Phường Tân Quy Đông   
NỘI DUNG
Hội đồng nhân dân phường Tân Quy Đông tổ chức kỳ họp lần thứ 9, khóa XI nhiệm kỳ 2016 - 2021
Sáng ngày 24/12/2019, Hội đồng nhân dân phường Tân Quy Đông khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 tổ chức kỳ họp lần thứ 09, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội địa phương năm 2019 và kế hoạch kinh tế xã hội năm 2020. Tham dự kỳ họp có Lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, MTTQ, 02 ban HĐND, cùng 23/25 đại biểu phường và đại diện cử tri trên địa bàn phường cùng tham dự.
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Đại biểu HĐND thành phố và phường tiếp xúc cử tri trước kỳ họp lần thứ 9, khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
Trong 02 ngày 19 và 21/11/2019, Đại biểu HĐND thành phố Sa Đéc và phường Tân Quy Đông đã có buổi tiếp xúc với hơn 143 cử tri tại 02 khóm Tân Huề và Tân Mỹ, phường Tân Quy Đông. Đến dự có lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN, đại biểu HĐND phường cùng tham dự.
-------------------------------------------------------------------------------------------------
HĐND thành phố và phường tiếp xúc cử tri trước kỳ họp lần thứ 8
Trong 02 ngày 18-19/6/2019, Đại biểu HĐND thành phố Sa Đéc và phường Tân Quy Đông đã có buổi tiếp xúc với hơn 150 cử tri tại 02 khóm Tân Huề và Sa Nhiên, phường Tân Quy Đông. Đến dự có lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN, đại biểu HĐND phường cùng tham dự.
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Thường trực HĐND phường Tân Quy Đông giám sát Ủy ban nhân dân phường về công tác triển khai xây dựng nếp sống văn minh, Gia đình văn hóa, gia đình học tập năm 2018 và 06 tháng đầu năm 2019
Chiều ngày 18/6/2019, Thường trực HĐND phường Tân Quy Đông đã có buổi giám sát Ủy ban nhân dân phường về công tác triển khai xây dựng nếp sống văn minh, Gia đình văn hóa, gia đình học tập năm 2018 và 06 tháng đầu năm 2019. Bà Trần Thị Thái Pha – Phó Chủ tịch HĐND phường chủ trì buổi giám sát. Tham dự còn có đại diện lãnh đạo UBND, MTTQ, các ban HĐND và đại biểu HĐND phường.
-------------------------------------------------------------------------------------------------
HĐND phường Tân Quy Đông tổ chức kỳ họp bất thường miễn nhiệm và bầu bổ sung một số chức danh
Chiều ngày 29/5/2019, HĐND phường Tân Quy Đông khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 đã tổ chức kỳ họp bất thường để thảo luận, xem xét và cho ý kiến các tờ trình của HĐND về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung một số chức danh của HĐND và UBND phường. Bà Nguyễn Thị Ngọc – Bí thư Đảng ủy/ Chủ tịch HĐND phường chủ trì kỳ họp.
-------------------------------------------------------------------------------------------------
HĐND thành phố và phường Tân Quy Đông tiếp xúc cử tri sau kỳ họp lần thứ 7, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Chiều ngày 04/01/2019, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường tổ chức buổi tiếp xúc hơn 50 cử tri khóm Tân Mỹ với Đại biểu HĐND thành phố Sa Đéc và phường sau kỳ họp lần thứ 7 khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021. Đến dự có đại biểu HĐND thành phố Sa Đéc đơn vị phường Tân Quy Đông cùng với lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMMTQ, đại biểu HĐND phường tham dự.
-------------------------------------------------------------------------------------------------
HĐND phường Tân Quy Đông tổ chức kỳ họp lần thứ 7 khóa XI nhiệm kỳ 2016 - 2021
Nhằm đánh giá kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 và thông qua phương hướng, nhiệm vụ năm 2019. Chiều ngày 24/12/2018, tại Hội trường UBND phường Tân Quy Đông, Hội đồng nhân dân phường đã tổ chức kỳ họp lần thứ 7 khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021. Tham dự kỳ họp có Bà Trần Thị Huệ - Phó Chủ tịch HĐND thành phố, cùng 25/25 đại biểu phường và đại diện cử tri trên địa bàn phường tham dự.
-------------------------------------------------------------------------------------------------
HĐND thành phố và phường tiếp xúc cử tri trước kỳ họp lần thứ 7
Chiều ngày 21/11/2018, Đại biểu HĐND thành phố Sa Đéc và phường Tân Quy Đông đã có buổi tiếp xúc với hơn 40 cử tri ở trên địa bàn phường Tân Quy Đông. Đến dự có lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN, đại biểu HĐND phường cùng tham dự.
-------------------------------------------------------------------------------------------------
HĐND thành phố Sa Đéc và phường Tân Quy Đông tiếp xúc cử tri sau kỳ họp lần thứ 6, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Chiều ngày 08/8/2018, tại Hội trường UBND phường, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường tổ chức buổi tiếp xúc hơn 40 cử tri với Đại biểu HĐND thành phố Sa Đéc và phường sau kỳ họp lần thứ 6 khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021. Đến dự có đại biểu HĐND thành phố Sa Đéc đơn vị phường Tân Quy Đông cùng với lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMMTQ, đại biểu HĐND phường tham dự.
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Hội đồng nhân dân phường Tân Quy Đông tổ chức kỳ họp lần thứ 6 khóa XI nhiệm kỳ 2016 - 2021
Sáng 30/7/2018, tại Hội trường UBND phường Tân Quy Đông, Hội đồng nhân dân phường đã tổ chức kỳ họp lần thứ 6 khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021.
-------------------------------------------------------------------------------------------------
HĐND thành phố và phường tiếp xúc cử tri trước kỳ họp lần thứ 6
Trong 02 ngày 21-22/6/2018, Đại biểu HĐND thành phố Sa Đéc và phường Tân Quy Đông đã có buổi tiếp xúc cử tri ở 02 khóm Sa Nhiên và khóm Tân Huề, phường Tân Quy Đông.
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Thường trực HĐND phường Tân Quy Đông giám sát Ủy ban nhân dân phường về công tác thi hành pháp Luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2017 và 06 tháng đầu năm 2018
Sáng ngày 21/6/2018, Thường trực HĐND phường Tân Quy Đông đã có buổi giám sát Ủy ban nhân dân phường về công tác thi hành pháp Luật về xử lý vi phạm hành chính. Bà Nguyễn Thị Ngọc – Bí thư Đảng ủy/Chủ tịch HĐND phường chủ trì buổi giám sát. Tham dự còn có đại diện lãnh đạo UBND, MTTQ, các ban HĐND và đại biểu HĐND phường.
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Phường Tân Quy Đông tổ chức họp mặt Ngày Gia đình Việt Nam 28/6
Nhân kỷ niệm 17 năm Ngày Gia đình Việt Nam (28/6/2001-28/6/2018), Chiều ngày 20/6/2018 UBND phường Tân Quy Đông tổ chức buổi họp mặt Ngày Gia đình Việt Nam 28/6.
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Thường trực HĐND phường Tân Quy Đông giám sát Ủy ban nhân dân phường về công tác quản lý thu – chi ngân sách nhà nước phường năm 2017 và 06 tháng đầu năm 2018
Thực hiện theo Kế hoạch số 02/KH-HĐND ngày 20 tháng 4 năm 2018 của Đoàn giám sát Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân phường Tân Quy Đông. Sáng ngày 23/5/2018, Thường trực HĐND phường Tân Quy Đông đã có buổi giám sát Ủy ban nhân dân phường về công tác quản lý thu – chi ngân sách nhà nước phường Tân Quy Đông năm 2017 và 06 tháng đầu năm 2018.
-------------------------------------------------------------------------------------------------
TiếpCuối